El-bilar

För våra yngsta gäster har vi elbilar.

Där kan man köra från ca 2 år